top of page
kort-en-krachtig--4924.jpg
kort-en-krachtig--4924.jpg
kort-en-krachtig--4924.jpg
kort-en-krachtig--4924.jpg
kort-en-krachtig--4924.jpg
kort-en-krachtig--4498.jpg

Visie

Ik geloof dat elke mens op gezette tijden in ‘woelige wateren’ verkeert, waarbij het baken en het vaste land wat uit het oog verloren zijn. Dit kan angstige, verwarrende en andere negatieve gevoelens met zich meebrengen, die het zicht nog meer vertroebelen en de daadkracht doen afnemen.

Op weg naar rust en vertrouwen

Vanuit introspectie, bewustwording, overzicht en rust, kan balans en zelfvertrouwen ontstaan. Nieuwe kwaliteiten en mogelijkheden komen tot ontwikkeling. Met hernieuwde zelfkennis kan het levenspad met zekerheid, hoop en vertrouwen vervolgd worden.

Deze periodes van onrust en onzekerheid naar rust en vertrouwen kunnen, zorgen voor persoonlijke groei. In onze Westerse cultuur is het niet altijd vanzelfsprekend om over gevoelens te praten. Al helemaal niet als het om vervelende gevoelens gaat, waar je zelf nog geen pasklare oplossing voor hebt.

Ik beschouw het als een eer om mee te kijken en onderdeel uit te mogen maken van het zoekproces naar een eigen baken en rustpunt in deze onrustige tijd.

De uitleg van de integratieve werkwijze

Ik werk vanuit de integratieve visie op coaching en therapie. Daarvoor heb ik mij verschillende benaderingen en manieren eigen gemaakt om problemen aan te pakken. Ik zie mijn beroep als een vak waarin ik nooit volleerd ben en school mijzelf doorlopend met nieuwe inzichten, methoden en technieken. Hoe de coaching uiteindelijk zal verlopen is maatwerk, want ik kijk altijd wat aansluit bij de persoon die voor me zit.

 

De basis van integratieve coaching is: elk kind, elke jongere en elke volwassene weet zelf wat nodig is en kan door verbinding te maken met zichzelf dat bereiken wat diegene wenst. Soms is dat echter voor diegene zelf en de directe omgeving niet goed zichtbaar.

 

Via de begeleiding die ik in Praktijk Fos aanbied, ontdek je wat nodig is om hier achter te komen en zelfstandig mee verder te gaan. Zodat je op jouw manier verder kunt met jouw wensen en dromen en je je weer zelfverzekerd kunt voelen in je dagelijkse leven.

 

In mijn praktijk werk ik op een manier die helpend is voor jou als unieke persoon: via gesprekken, therapeutisch spel, visualisaties, psycho-educatie, metaforen en creatieve activiteiten.

Hier werken we aan werken tijdens coaching

Integratieve coaching is vraaggestuurd, de klacht is leidend, en procesgericht. Integratieve coaching, counselling, mediation en therapie is gericht op:

 

  • bevorderen zelfstandigheid

  • bevorderen zelfvertrouwen

  • bewust worden van oude patronen

  • aanleren nieuwe vaardigheden

  • bewust worden van keuzemogelijkheden

  • grip/ regie krijgen

  • interne hulpbronnen opzoeken en inzetten

  • eigenheid van het individu

  • zelfhelend vermogen

 

Gevoelens en emoties die te lang niet gehoord en gevoeld zijn, kunnen behoorlijk in de weg gaan zitten en veel aandacht vragen. Deze gevoelens hebben erkenning nodig, zodat ruimte en ontspanning ontstaat om te ontdekken wat deze gevoelens eigenlijk willen zeggen. Met meer duidelijkheid en begrip voor wat er van binnen gebeurt, kan heling optreden.

Als je leert luisteren naar jezelf, zal je dat gaan opmerken. Dan komt er ruimte om te helen.

bottom of page